Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

St. parcely Stará Ves nad Ond.

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 380 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 1 000 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Předmět dražby: pozemky parc. č. 514/1, 515 a 516, v kat. území Stará Ves nad Ondřejnicí, obec Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava – město – LV č. 813.

Adresa nemovitosti: Stará Ves nad Onřejnicí, okres: Ostrava – město, Kraj: Severomoravský.

Stavební pozemky o celkové výměře 1437 m2. Na pozemku parc. č. 514/1 se nacházejí dvě vedlejší stavby, které patrně tvořily příslušenství bývalého RD, v současném stavu odstraněné zbořeniště. Jedná se o stavbu dílny půdorysu 7*5m, zděná, přízemní stavba, krytá sedlovou střechou s podkrovím. K této stavbě je přistavěno zděné suché WC. Dále se se jedná o zděnou, přízemní stavbu skladu půdorysu 4,15*3,15m, krytou pultovou střechou bez podkroví. Místní vodoteč Ondřejnice je v regulovaném korytě, nejedná se o záplavovou oblast.

Pozemky možno napojit na vodu, plyn a el. nn. – celková výměra 1437m2.

Silné stránky nemovitosti:
dobrá zainvestovanost pozemků – možnost napojení – voda , plyn, nn
ekologicky čistá lokalita
blízkost krajského města Ostravy cca 10 km

Slabé stránky nemovitosti:
příjezd přes cizí pozeme, není zřízeno VB přístupu a budoucí napojení na inženýrské sítě. Věcné břemeno přístupu lze zajistit pokud se nedohodne se současnými vlastníky pozemku parc. č. 514/2 soudní cestou.

Znalecký posudek podal Ing. Karel Olbrecht jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.03.1994, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, spec. nemovitostí, dne 2.2.2010 na částku 1.000.000,--Kč.

Prohlídka nemovitosti:

25.5.2010 v 16.00 hodin
26.5.2010 ve 13.00 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava

 
Datum konání:

23.06.2010 v 12:00, hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, Brno-Pisárky, 603 00

 
Vydraženo za: