Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Uhřičice, okres Přerov

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 139 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 600 000,- Kč
Dražební jistota: 30 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Uhřičice 176, 752 01 Kojetín, okres Přerov .

Jedná se o krajní, řadový, rodinný, nepodsklepený dům, který má jedno nadzemní podlaží a půdní prostor pod sedlovou střechou. V domě je byt o velikosti 4+1 s hygienickým příslušenstvím. Základy jsou betonové bez izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou z cihel a tvárnic. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější jsou vápenocementové hrubé (štítová strana a strana dvorní je bez vnějších omítek). Okna jsou dřevěná, vytápení je ústřední z kotle na tuhá paliva a lokální na TP, jsou zde provedeny rozvody teplé a studené vody, ohřev TUP je pomocí el. bojleru (nefunkční). Kanalizace je svedena do jímky, plyn není do objektu zaveden. V kuchyni je standardní el. sporák, hygienické vybavení tvoří provizorní sprchový kout, 1x splachovací WC a umyvadlo. Dům byl postaven v roce 1935, v roce 2002 byla provedena částečná rekonstrukce rozvodů vody, elektřiny a kanalizace. Celkový technický stav domu je průměrný. Součástí objektu je vedlejší stavba (kůlna) se zanedbanou údržbou.
Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Tomáš Volek, Velatice 214, 664 05 Velatice, jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.10.1999 pod č. j. Spr. 2895/99, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové, posudek ze dne 30.8.2011, pod číslem 1138-71/11 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.9.2012, a to na částku 600.000,00Kč.

Prohlídka nemovitosti:

3.6.2013 ve 14.15 hodin
4.6.2013 ve 14.15 hodin

Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

Kojetín, okres Přerov

 
Datum konání:

13.06.2013 v 11:30, Hotel Global, Libušino údolí 511/58, 623 00 Brno-Pisárky

 
Vydraženo za:

139 000,- Kč