Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Slatinice, okres Olomouc

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 1 350 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 2 660 210,- Kč
Dražební jistota: 200 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Slatinice 322, 783 42 Slatinice, okres Olomouc
Rodinný dům č.p. 322 je vnitřní, řadový, podsklepený, dvoupodlažní dům s plochou střechou, který je situován v centrální zastavěné části obce Slatinice. Dům je napojen na veškeré IS – vodovod, el. NN, plyn, kanalizace. Nemovitost byla postavena v roce 1985, na domě je prováděna běžná udržba. Stavebně technický stav objektu odpovídá stáří a je dobrý. Základy jsou s izolací proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce jsou zděné, stropní konstrukce hurdiskové s rovným podhledem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnější omítky jsu břizolitové. Vnější obklad soklu s kabřince. V kuchyni, v prádelně, v koupelně a na WC je proveden keramický obklad, podlahy v obytných místnostech jsou standardní, okna jsou dřevěná zdvojená, vytápění ústřední s radiátory, z plynového kotle. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. V kuchyni je standardní sporák, hygienické vybavení tvoří vana, 2 x splachovací WC, umyvadla, ostatní vybavení je standardní. K objektu náleží vedlejší stavba (kůlna), přípojky IS – vody, el. energie, plynu, kanalizace, zpevněné plochy, venkovní schody, opěrné zídky a oplocení. Za rodinným domem je zahrada tvořící s RD jednotný funkční celek. Součástí zahrady jsou ovocné a okrasné trvalé porosty standardního rozsahu a údržby.
Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Tomáš Volek, Rašelinová 4, 628 00 Brno, jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.10.1999 pod č. j. Spr 2895/99, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové a vypracoval dne 31.1.2010 posudek pod číslem 918-14/10 ve znění Dodatku č. 1 ke znaleckému posudku č. 918-14/10 ze dne 5.1.2011 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 2.660.210,00Kč.


Prohlídka nemovitosti:

6.4.2011 v 17.00 hodin
7.4.2011 v 9.30 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Slatinice na Hané, okres Olomouc

 
Datum konání:

11.04.2011 v 12.30, Hotel Alley, Michalské stromořadí č. 5, Olomouc

 
Vydraženo za: