Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Rosice č.p. 182, okres Chrudim

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 260 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 510 000,- Kč
Dražební jistota: 50 000,- Kč
Předmět dražby:

Rodinný dům: stavba je bez podzemního podlaží, s jedním nadzemním podlažím a s volným půdním prostorem pod sedlovou střechou. Základové konstrukce stavby jsou provedeny jako betonové pasy proložené kamenem bez izolací proti zemní vlhkosti. Podezdívka je cihelná. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovným podhledem. Kroj je dřevěný trámový. Střecha je stanová. Okna jsou osazena dřevěná špaletová. Zdrojem ohřevu teplé vody je osazený elektrický bojler. Instalace plynu není provedena. Kanalizace je provedena v plastovém a litinovém potrubí. Objekt je celkově v podstandardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a prováděné pouze nejzákladnější údržbě.

Znalecký posudek podal znalec Jiří Melich, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové 2, pro základní obor ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví – odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské, ze dne 16. ledna 2012, pod číslem posudku 6/2466/2012, a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 510.000,00Kč.


Prohlídka nemovitosti:

17.4.2012 ve 12:00 hodin
18.4.2012 ve 12.00 hodin
Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

Rosice č.p. 182, okres Chrudim

 
Datum konání:

19.04.2012 v 11:00, hotel Troja, Trojská 2232, 182 00 Praha 8

 
Vydraženo za: