Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Přílepy, okres Rakovník

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 950 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 1 866 633,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Přílepy č.p. 36, okres Rakovník

Jedná se o bývalou hospodářskou usedlost sestávající z obytné části (dům č.p. 36), hospodářské budovy (bývalé chlévy stavebně spojené s obytnou částí), zděného přístřešku a stodoly samostatně stojící. Obytná část je zděná, nepodsklepená s přízemím a půdou, se sedlovou střechou krytou taškovou krytinou. Klempířské konstrukce nejsou, fasáda je vápenná, stropy vodorovné, podlahy prkenné, dlažby a obklady keramické, okna jsou zdvojená, dveře rámové náplňové, vytápění je zajištěno el. přímotopy, el. instalace 230/400V, bleskovod není osazen. V objektu jsou provedeny rozvody teplé a studené vody, teplá voda ohřívána v boileru, rozvod plynu není, kanalizační odpady jsou svedeny do žumpy, vybavení tvoří plynový sporák na propanbutan, sprchový kout, umyvadlo a splachovací WC. Stáří domu je znalcem uvažováno na cca 121 let. Stavba má zanedbanou údržbu.
Znalecký posudek podal znalec Jaroslav Hanza, Spytihněvova 2072/8, 415 01 Teplice, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29.9.1978 pod č. j. Spr. 2524/78, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady specielně nemovitostí a vypracoval dne 14.5.2011 posudek pod číslem 3534/42/11 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 1.866.633,00Kč.

Prohlídka nemovitosti:

9.8.2011 v 10.00 hodin
10.8.2011 ve 13.00 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Přílepy, okres Rakovník

 
Datum konání:

24.08.2011 v 14:30, RADAVA, s.r.o. - hotel Rozmarýn, Pražská 139, 269 01 Rakovník

 
Vydraženo za: