Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Luhy, Horní Benešov, okres Bruntál

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 149 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 450 000,- Kč
Dražební jistota: 30 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Luhy 91, 793 12 Horní Benešov.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, který má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu. Rodinný dům obsahuje bytovou jednotku o velikosti 4+1 s hygienickým příslušenstvím. Základy domu jsou bez účinných izolací proti zemní vlhkosti, nosné kostrukce jsou zděné, sedlová dřevěná střecha s krytinou z vlnitých eternitových šablon, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu pouze částečně (jsou poničené). Vnější omítky jsou vápenocementové, částečně opadané a okna jsou dřevěná dvojitá. Dům pochází z počátku minulého století, z vnějšího pohledu působí zanedbaným dojmem. Příslušenství domu tvoří venkovní úpravy a vedlejší stavba kůlny, která je postavena na pozemku, jehož vlastníkem je město Horní Benešov. V obci je základní škola vyššího stupně, mateřská škola, sportoviště, praktický lékař a zubař, policelní stanice, poštovní úřad a domov s pečovatelskou službou.

Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Tomáš Volek, Velatice 214, 664 05 Velatice, jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.10.1999, pod č. j. Spr. 2895/99, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové, posudek ze dne 10.10.2012, pod číslem 1343-155/12, a to na částku 450.000,-Kč.

Prohlídka nemovitosti:

6.5.2013 ve 12:45 hodin
7.5.2013 ve 12:45 hodin

Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

Horní Benešov, okres Bruntál

 
Datum konání:

15.05.2013 v 11:30, hotel Global, Libušino údolí 511/58, 523 00 Brno - Pisárky

 
Vydraženo za:

149 000,- Kč