Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Krumsín, okres Prostějov

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 333 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 800 000,- Kč
Dražební jistota: 50 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Krumsín 110, 798 03 Plumlov, okres Prostějov

Rodinný dům č.p. 110 je vnitřní řadový, nepodsklepený, jednopodlažní objekt se sedlovou střechou bez obytného podkroví. Je zde byt o velikosti 3+1 se sociálním zařízením a s garáží. Dům je napojen na vodovod z vlastní studny, veřejnou kanalizaci, el. NN. Plynová přípojka není provedena, obec rozvody plynu má. Základy objektu jsou již bez účinných izolací proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, stropní konstrukce trámové s rovným podhledem, sedlová střecha s krytinou z eternitových šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu pouze částečné. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, místy otlučené, vnější omítky jsou z ulice břizolitové, ze dvora chybí. Vnitřní keramický obklad je proveden v kuchyni a v koupelně. Okna jsou plastová, na půdě dřevěná. Vytápění je ústřední s radiátory, částečně podlahové, z kotle na TP. Rozvody teplé a studené vody jsou provedeny. V kuchyni je standardní sporák a kamna na TP, hygienické vybavení tvoří 1x vanový box s masážní sprchou, 1x splachovací WC a umyvadlo, v obývacím pokoji se nachází krb. Stáří domu je cca 100 let. Byla prováděna běžná údržba, v roce 2008 byla zahájena rekonstrukce, která dosud není dokončena, rozestavěnost znalec stanovil na 93%. Stavebně technický stav objektu odpovídá stáří, provedené částečné rekonstrukci a je průměrný.
Součástí objektu je stodola bez čp/če, jedná se o vnitřní řadovou stavbu, nepodsklepenou, která má jedno nadzemní podlaží a sedlovou střechu. Půdorysný tvar je lichoběžníkový. Stodola je přistavěna k východní straně RD. Základy jsou již bez účinných izolací proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, sedlová střecha s krytinou z eternitových šablon. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu pouze částečné. Vnitřní omítky jsou vápenné dvouvrstvé, místy otlučené, vnější omítky břizolitové a pouze z ulice, ze dvora chybí, podlaha je hliněná, vrata jsou dřevěná. Stáří objektu je cca 100 let, Stavebně technický stav objektu odpovídá stáří, zanedbané údržbě a je zhoršený.
Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Tomáš Volek, Rašelinová 4, 628 00 Brno, jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.10.1999 pod č. j. Spr 2895/99, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové a vypracoval dne 29.11.2010 posudek pod číslem 1050-146/10 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 800.000,- Kč.

Prohlídka nemovitosti:

6.4.2011 v 11.30 hodin
7.4.2011 v 14.30 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Plumlov, okres Prostějov

 
Datum konání:

11.04.2011 v 15:30, Hotel Terezka, J. Palacha 204/22, 690 02 Břeclav

 
Vydraženo za: