Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 450 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 650 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Augustina Skřivana 87, 582 66 Krucemburk

NEMOVITOST JE VOLNÁ, PŘIPRAVENÁ IHNED K NASTĚHOVÁNÍ !!!!!!!!!

Jedná se o samostatně stojící zděný dům se sedlovou a valbovou střechou s nevyužitým podkrovím. Na objekt navazuje bývalá stodola. Základy objektu jsou kamenné bez funkční vodorovné a svislé izolace. Obvodové zdivo je cihelné. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu – žlaby, svody a parapety. Fasáda je dvouvrstvá břizolitová, okna jsou dřevěná dvojitá, elektroinstalace je instalována. V objektu je proveden rozvod teplé a studené vody a odkanalizování. Technický stav objektu odpovídá stáří a svědčí o zanedbané údržbě.
Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Tomáš Voborník, Lomní 365, 541 01 Trutnov, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.6.1995, č.j. Spr. 448/95, pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí, obor ekonomika obor stavebnictví - odvětví stavby obytné a průmyslové, rozšířené dne 7.12.1999 č.j. Spr. 3921/99 o obor ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, dne 22.6.2002 pověřen podle normativních podkladů certifikačního systému Spolkového svazu certifikovaných a kvalifikovaných znalců B.Z.S.e.V. a Komory soudních znalců ČR jakož i podle EN 45013 (Certifikační orgán pro znalce EUREX Zert), č. registrace: 01/2001/D/CZ/A, č. certifikátu: CZ 20021805/1435 pro oceňování staveb a pozemků a pro vady a poruchy staveb, posudek ze dne 17.7.2011, pod číslem 974/34/2011, a to na částku 650.000,00Kč slovy: Šestsetpadesáttisíckorunčeských.

Prohlídka nemovitosti:

15.9.2011 ve 12.00 hodin
19.9.2011 ve 14.00 hodin
Informace na tel. 776 233 968

 
Lokalita:

Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

 
Datum konání:

04.10.2011 v 11:30, Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové

 
Vydraženo za:

450 000,- Kč