Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Kamenický Šenov, okres Česká Lípa

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 340 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 800 000,- Kč
Dražební jistota: 50 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Skřivánek 199, 471 14 Kamenický Šenov.

Jedná se o rodinný, nepodsklepený domek se sedlovou střechou, který byl postaven okolo roku 1895. Objekt je postaven na základech bez účinné hydroizolace, spodní část obvodového zdiva je vlhká. Do domu je zavedena voda a elektro z veřejných inženýrských sítí, kanalizace splašková je svedena do vlastní žumpy, dešťová do trativodu. Plyn není zaveden, na hranici pozemku je plynovod s možností napojení. Vytápění je pouze lokálními kamny na tuhá paliva. Technický stav je zhoršený, je nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti. K domu náleží garáž, postavená na pozemku zahrady, která je oddělena od domu s pozemkem cestou jiného vlastníka. Garáž není zapsána v katastru nemovitostí a je technický stav je špatný.
Znalecký posudek podala soudní znalkyně Ing. Marcela Odstrčilová, Meziškolská 103/11, 417 12 Proboštov, jako soudní znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.4.1987, pod č. j. Spr. 2341/87, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady – spec. nemovitosti, posudek ze dne 3.12.2012, pod číslem 2710/165/2012, a to na částku 800.000,00Kč.

Prohlídka nemovitosti:

25.11.2013 v 11:00 hodin
26.11.2013 v 11:00 hodin

Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

Kamenický Šenov, okres Česká Lípa

 
Datum konání:

02.12.2013 v 12:00, 1. patro budovy PB-centrum, č.p. 3097/97, Mirové náměstí, 400 01 Ústí nad Labem

 
Vydraženo za:

340 000,- Kč