Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Jesenice, okres Rakovník

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 329 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 860 000,- Kč
Dražební jistota: 50 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Samota-Pila 227, Jesenice, 270 33 Jesenice u Rakovníka.

Jedná se o rodinný dům jednopodlažní, nepodsklepený s částečně využitým podkrovím. Dům byl postaven okolo roku 1952. Bylo použito jednoduchých stavebních prvků, založení mělké bez izolací. Stropy spalné s rovným podhledem, krov složený vázaný. Podlahy dřevěné s PVC povrchy, dlažby keramické, okna dřevěná dvojitá špaletová. Do domu je zavedena voda, kanalizace a elektro z veřejných sítí. Vytápění ústřední s kotlem na dřevo, ohřev TUV elektrickým boilerem. Technický stav: Dům byl původně součástí výrobního areálu. Nyní je užíván pro bydlení, okolní pozemek i přístup do domu jsou pronajaty od vlastníka areálu. Sousedící výroba velmi snižuje kvalitu bydlení. Zároveň poškozuje stavební konstrukce, na kterých jsou patrné trhliny. Celkový technický stav je zhoršený, dům vyžaduje opravy a modernizaci.

Znalecký posudek podala soudní znalkyně Ing. Marcela Odstrčilová, Meziškolská 103/11, 417 12 Proboštov jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.4.1987 pod č. j. Spr. 2341/87, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady - spec. nemovitosti a vypracovala dne 5.1.2013 posudek pod číslem 2556/11/2012-A a stanovila cenu v čase a místě obvyklou a to na 860.000,00Kč.

Prohlídka nemovitosti:

9.5.2013 v 11:00 hodin
10.5.2013 v 11:00 hodin

Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

Jesenice, okres Rakovník

 
Datum konání:

29.05.2013 v 15:30, hotel Troja, Trojská 2232, 182 00 Praha 8

 
Vydraženo za:

329 000,- Kč