Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Huntířov č.p. 303, okres Trutnov

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 360 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 720 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Huntířov 303, Vítězná, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1.

Jedná se o rodinný dům: Stavba je s jedním částečným podzemním podlažím zapuštěným v hloubce 1,80 m pod úrovní okolního terénu, s jedním nadzemním podlažím a s částečně obytným podkrovním prostorem pod sedlovou střechou. Základové konstrukce stavby jsou provedeny jako betonové pasy s provedenými původními vodorovnými i svislými izolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka je kamenná. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z plných pálených cihel. Fasádní omítka je provedena dvouvrstvá hladká. Vnitřní obklady jsou provedeny z běžných bělninových obkladaček v prostoru kuchyně, v koupelně včetně obložení vany, sprchového koutu i WC. Schodiště je osazeno teracové, zábradlí je osazeno ocelové s dřevěným madlem. Okna jsou osazena dřevěná špaletová a dřevěná zdvojená. Podlahy v místnostech jsou dřevěné prkenné a betonové s keramickou dlažbou. Vytápění je zajištěno ústředním kotlem na tuhá paliva, radiátory jsou osazeny ocelové deskové. V objektu je provedena elektroinstalace na 220 V i 380 V. Bleskosvod není na objektu osazen. Rozvod studené i teplé vody je proveden v ocelovém potrubí. Zdrojem ohřevu teplé vody je osazený elektrický bojler. Instalace plynu není provedena. Kanalizace je provedena v plastovém a v novodurovém potrubí. V kuchyni je umístěn elektrický sporák. Z hygienických zařízení je osazeno umyvadlo, ocelová vana a sprchový kout. WC je osazeno standardní splachovací. Objekt je celkově v podstandardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a prováděné pouze nejzákladnější údržbě.

Znalecký posudek podal znalec Jiří Melich, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové 2 jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.10.1998 pod č. j. Spr. 2022/98, pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví – odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské a vypracoval dne 13.2.2012 posudek pod číslem 24/2484/2012 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 720.000,00Kč.

Prohlídka nemovitosti:

9.5.2012 ve 13:00 hodin
10.5.2012 ve 13.00 hodin
Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

obec Vítězná, okres Trutnov

 
Datum konání:

31.05.2012 v 12:30, hotel Troja, Trojská 2232, 182 00 Praha 8

 
Vydraženo za: