Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

RD Hořesedly+zem.stav.

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 1 500 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 1 860 000,- Kč
Dražební jistota: 150 000,- Kč
Předmět dražby:

Předmět dražby:
NemRD Hořesedly, okres Rakovník a zemědělské stavení Kryry a Podbořany, okres Lounyovitosti dle LV č. 220:
Nemovitost je umístěna jako samostatný objekt v nepravidelné zástavbě ulice bez názvu, u místní komunikace procházející obcí, v její zastavěné části. Od ulice je oddělena krajnicí komunikace. Hlavním objektem nemovitosti je tedy rodinný dům čp. 13. Jedná se o přízemní, částečně podsklepený objekt, se sedlovou střechou, která je využita pouze jako půda. Objekt je zděný ze smíšeného zdiva, stropy 1.PP jsou klenuté, v 1.NP rovné, krytina střechy je tašková, klempířské konstrukce jsou tvořeny okapy a svody z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou vápenné, uzemnění hromosvodem provedeno. Vytápění plynovým kotlem, komb. s ohřevem TUV, okna plastová, částečně dřevěná zdvojená, dveře dřevěné, podlahy betonové či dřevěné, koupelna se smaltovanou vanou, umyvadlem a obklady, kuchyň s linkou a komb. sporákem, WC splachovací. Objekt je využit pouze k obytným účelům (4+1). Technický stav objektu je průměrný, stáří cca z roku 1903, přístavba vstupu zezadu domu ze dvora je novější. Interiér objektu byl v posledních 12-ti letech částečně modernizován.
Kromě níže uvedených staveb jsou dalšími součástmi nemovitosti pouze pozemky st.p.č. 12/3, zastavěná plocha, o výměře 325 m2, st.p.č.11, zastavěná plocha, o výměře 1139 m2 , p.p.č. 60/1, zahrada, o výměře 963 m2. Vše tvoří jeden samostatný územně uzavřený celek.
Dalšími součástmi nemovitosti jsou hospodářský objekt (garážové stání), studna, vnější oplocení s vraty, zpevněné plochy dvora, žumpa a přípojky inž. sítí. Napojení na inž. sítě je na síť elektro, plynu, telefonu, vodovodu, napojení na kanalizaci není (žumpa).
Jiné součásti nemovitost nemá.
Dalšími součástmi nemovitosti jsou pozemky
st.p.č. 173/1, zastavěná plocha, o výměře 599 m2
p.p.č. 49/9, ostatní plocha, o výměře 942 m2
p.p.č. 49/13, ostatní plocha, o výměře 261 m2
p.p.č. 63/3, orná půda, o výměře 2 668 m2,
Předmětem ocenění není stavba, vystavěná na pozemku st.p.č. 173/1.
Nemovitosti dle LV č. 1135:
Nemovitost je umístěna jako 2 samostatné objekty v zemědělském areálu bývalého statku, u místní komunikace procházející obcí, v její okrajové části.
Jednotlivými objekty nemovitosti jsou tedy zemědělské stavení bez čp./če., vystavěné na pozemcích st.p.č. 768/1 a st.p.č. 768/2, a zemědělské stavení bez čp./če., vystavěné na pozemku st.p.č. 883, vše k. ú. a obec Kryry, okres Louny. Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt, montovanou buňku, osazenou na betonovém základě. Stáří cca 30 let. Technický stav objetku je velmi špatný.
Prohlídkou na místě odhadu bylo znalcem zjištěno, že zemědělské stavení bez čp./če., vystavěné na pozemcích st.p.č. 768/1 a st.p.č. 768/2, je zdemolováno, jsou zde pouze zbytky základů, bez jakékoli hodnoty, toto stavení proto nebylo oceněno.
Nemovitosti dle LV č. 4:
Předmětem ocenění je zemědělské stavení bez čp./če., vystavěné na pozemku st.p.č. 70, objekt občanské vybavenosti bez čp./če., vystavěný na pozemku st.p.č. 71, jiná stavba bez čp./če., vystavěná na pozemku st.p.č. 85, zemědělské stavení bez čp./če., vystavěné na pozemcích st.p.č. 86/1, st.p.č. 86/2, st.p.č. 86/3 a st.p.č. 86/4, a dále jiná stavba bez čp./če., vystavěná na pozemku st.p.č. 87, a dále pozemky
st.p.č. 86/1, zastavěná plocha, o výměře 155 m2
st.p.č. 87, zastavěná plocha, o výměře 52 m2
p.p.č. 459/5, ostatní plocha, o výměře 821 m2,
vše k. ú. Pšov u Podbořan, obec Podbořany, okres Louny.
Objekt bez čp./če. na St. 71 – přízemní, nepodsklepený objekt, zděný, jednoduché konstrukce, stáří cca 30 let. Technický stav objektu je velmi špatný.
Prohlídkou na místě odhadu bylo znalcem zjištěno, že všechny stavební objekty kromě objektu občanské vybavenosti bez čp./če., vystavěného na pozemku st.p.č. 71, jsou zdemolovány, jsou zde pouze zbytky základů a zdiva, bez jakékoli hodnoty, oceněny jsou proto pouze pozemky a jeden výše uvedený objekt.
Znalecký posudek podal Ing. Jan Dvořák jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.4.1987 pod č. j. Spr 2343/87, pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí, dne 1.3.2010 na částku:

Nemovitosti dle LV č. 220, kat. území a obec Hořesedly: 1.800.000,-Kč
Nemovitosti dle LV č. 1135, kat. území a obec Kryry: 5.000,-Kč
Nemovitosti dle LV č. 4, kat. ú. Pšov u Podbořan, obec Podbořany: 55.000,-Kč

Prohlídka nemovitosti:
19.4.2010 ve 12.00 hodin
20.4.2010 ve 12.00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před budovou č.p. 13 v obci Hořesedly.

Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc.

 
Lokalita:

Hořesedly, okres Rakovník, Kryry a Podbořany, okres Louny

 
Datum konání:

21.04.2010 v 12:00, salonek hotelu

 
Vydraženo za: