Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Hejtmánkovice, okres Náchod

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 700 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 1 800 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Hejtmánkovice 6, 550 01 Broumov 1.

Jedná se o rodinný dům – zděná stavba s podsklepením nad ½ zastavěné plochy, s dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou. V půdním prostoru není zřízeno podkroví. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům. V rodinném domě se nachází dvě bytové jednotky o velikosti 2+1. V současné době již rodinný dům vyžaduje modernizaci. V suterénu se nachází kotelna, sklad paliva, sklad ovoce a chodba se schodištěm. V prvním nadzemním podlaží se nachází veranda, předsíň, obývací pokoj, ložnice, kuchyň, koupelna, WC, spíž a schodiště. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází kuchyň, obývací pokoj, ložnice, WC, spíž, koupelna, předsíň a terasa. K rodinnému domu tvoří příslušenství venkovní úpravy, kterými je přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka elektroinstalace, zpevněná plocha z betonu, venkovní schody, oplocení, plotová vrátka, plotová vrata, opěrná zeď, septik. Příslušenství k domu tvoří také gáráž. V zahradě se nachází porosty. Základy rodinného domu jsou provedeny betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel a plynosilikátů o tl. 45 cm. Krov je proveden sedlový dřevěný s krytinou z osinkocementových šablon. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v prostoru koupelny a kuchyně. WC není obloženo. Schodiště je provedeno betonové. Okna jsou v domě osazena dřevěná, špaletová. Vytápění je zřízeno ústřední, kamny na tuhá paliva. Elektroinstalace je do domu zavedena světelná i motorová. Bleskosvod je na střeše instalován. Rozvod vody je proveden studené i teplé. Zdrojem TUV se zde nachází el. bojler. Zemní plyn není do domu zaveden. Z vnitřního hygienického vybavení je v domě osazeno umyvadlo, vana a standardní splachovací WC.
Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, 570 01 Litomyšl, jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu ze dne 18.12.1991, pod č. j. Spr. 1975/91, pro základní obor Ekonomika odvětví stavby a odhady nemovitostí, Stavebnictví odvětví stavby obytné, posudek ze dne 10.5.2012, pod číslem 6650/80/05/12, a to na částku 1.800.000,00Kč.

Prohlídka nemovitosti:

26.11.2012 v 11:30 hodin
27.11.2012 v 11.30 hodin
Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

obec Hejtmánkovice, okres Náchod

 
Datum konání:

06.12.2012 v 15:30, hotel Troja, Trojská 2232, 182 00 Praha 8

 
Vydraženo za: