Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Doubravice u Dvora Králové, okres Trutnov

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 450 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 873 670,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Doubravice 91, 544 51 Doubravice u Dvora Králové.

Jedná se o rodinný dům č.p. 91 v obci Doubravice, dům je zděný se sedlovou střechou a s využitým podkrovím. Základy jsou kamenné bez funkční vodorovné a svislé izolace. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu – žlaby, svody a parapety. Fasáda domu je dvouvrstvá vápenocementová dožitá, kamenná podezdívka, okna jsou dřevěná, elektroinstalace je světelná a motorový proud, bleskovod není instalován. V objektu je proveden rozvod studené a teplé vody, odkanalizovaní je provedeno do septiku, dům je napojen na přípojku el. energie, veřejného vodovodu.Technický stav odpovídá stáří domu, je zanedbaná údržba.
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce. Znalecký posudek podal znalec Ing. Tomáš Voborník, Lomní 365, 541 01 Trutnov, pro obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí, obor ekonomika obor stavebnictví - odvětví stavby obytné a průmyslové, rozšířené dne 7.12.1999 č.j. Spr. 3921/99 o obor ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, dne 22.6.2002 pověřen podle normativních podkladů certifikačního systému Spolkového svazu certifikovaných a kvalifikovaných znalců B.Z.S.e.V. a Komory soudních znalců ČR jakož i podle EN 45013 (Certifikační orgán pro znalce EUREX Zert), č. registrace: 01/2001/D/CZ/A, č. certifikátu. CZ 20021805/1435 pro oceňování staveb a pozemků a pro vady a poruchy staveb, ze dne 25.5.2011, pod číslem posudku 966/26/2011 a stanovil cenu předmětu dražby v čase a místě obvyklou, a to 873.670,-Kč.

Prohlídka nemovitosti:

20.7.2011 v 16.00 hodin
21.7.2011 v 10.30 hodin
Informace na tel. 776 233 968

 
Lokalita:

Doubravice u Dvora Králové nad Labem, okres Trutnov

 
Datum konání:

17.08.2011 v 13:00, Hotel ADAM COMPANY, s.r.o., Havlíčkova 11, 541 01 Trutnov

 
Vydraženo za:

450 000,- Kč