Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 246 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 370 000,- Kč
Dražební jistota: 50 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Domašín 89, 518 01 Dobruška.
Jedná se o nepodsklepený objekt, s jedním nadzemním podlažím a volným půdním prostorem pod sedlovou střechou, který byl postaven v roce 1926, v roce 1980 a 2000 proběhla částečná rekonstrukce konstrukcí krátkodobé životnosti. Základové kontrukce jsou kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti. Podezdívka není provedena, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné hladké, poškozené vzlínající vlhkostí, fasádní omítka je dvouvrstvá hladká. Venkovní obklad není proveden, vnitřní obklady jsou z bělninových obkladaček. Vytápění je zajištěno akumulačními kamny, elektrickými přímotopnými radiátory a krbovými kamny napojenými na ocelové deskové radiátory. Bleskovod není osazen, instalace plynu není provedena, ohřev teplé vody je zajištěn el. bojlerem, sporák je elektrický. Z hygienických zařízení je osazeno umyvadlo, ocelová vana a splachovací WC. Objekt je celkově v podstandardním stavebně technickém stavu, který odpovídá stáří objektu.
Znalecký posudek podal soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.10.1998, pod č. j. Spr. 2022/98, pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví – odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské, Jiří Melich, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové 2, posudkem ze dne 17.11.2012, pod číslem 200/2660/2012, a to na částku 370.000,00Kč.

Prohlídka nemovitosti:

18.3.2013 ve 13:45 hodin
19.3.2013 ve 13:45 hodin

Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

Domašín, Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou

 
Datum konání:

27.03.2013 v 15:30, hotel Troja, Trojská 2232, 182 00 Praha 8

 
Vydraženo za:

246 000,- Kč