Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Chlum, okres Třebíč

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 128 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 338 000,- Kč
Dražební jistota: 30 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Chlum 20, 675 08 Kouty u Třebíče

Jedná se o rodinný dům č.p. 20, nacházející se nedaleko středu obce Chlum, v okrese Třebíč. Příjezd k nemovitosti je ze zpevněné obecní komunikaci, je zde možnost napojení na rozvod elektřiny, zemního plynu (ukončen v HUP), obecní vodovod, veřejnou dešťovou kanalizaci (obec bez ČOV). Voda je do objektu dopravovanou vodovodní přípojkou ze studny nacházející se na pozemku p.č. 287/5. Splaškové vody z objektu jsou svedeny do dvou jímek na vyvážení nacházejících se na dvoře. Terén parcely je sklonitý. Stav nemovitosti je úměrný stáří domu a provoznímu zatížení.
Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Jan Fikrle, Šafaříkova 17, 674 01 Třebíč, jako soudní znalec jmenovaný předsedkyní Krajského soudu v Brně ze dne 25.2.2000 pod č. j. Spr. 2132/99, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací nemovitosti a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové, posudek ze dne 5.11.2010, pod číslem 829-32/10, a to na částku 338.000,00Kč slovy: Třistatřicetosmtisíckorunčeských.

Prohlídka nemovitosti:

2.3.2011 v 17.00 hodin
3.3.2011 v 10.00 hodin

Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Chlum, Kouty u Třebíče

 
Datum konání:

08.03.2011 v 12:00, Hotel-Restaurant Tři Věžičky, Střítež 11, 518 11 Střítež u Jihlavy

 
Vydraženo za: