Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Bítovany, okres Chrudim

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 590 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 860 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Bítovany 128, Chrast u Chrudimě

Předmětem je objekt rodinného domu č.p. 128 v obci Bítovany, s jedním podzemním podlažím a jedním nadzemním podlažím a s volným půdním prostorem pod sedlovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1913, všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i většina konstrukcí krátkodobé životnosti jsou původní, část konstrukcí byla vyměněna v šedesátých letech min. století, kdy byl objekt v zádní části přestavěn. Střešní krytina je z pálených tašek, oplechování a klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné hladké štukové s malbami. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, poškozená a dožilá. Venkovní obklad není proveden. Vnitřní obklady jsou provedeny z běžných bělninových obkladaček pouze v prostoru koupelny včetně obložení vany. Okna jsou dřevěná špaletová, podlahy v obytných místnostech jsou dřevěné prkenné a betonové s nášlapnou vrstvou z PVC. Vytápění je zajištěno kamny na tuhá paliva a elektrickými přímotopnými radiátory. V objektu je provedena elektroinstalace na 220 V a 380 V. Beskovod není osazen. Rozvod teplé i studené vody je proveden v ocelovém potrubí, zdrojem ohřevu vody je elektrický bojler, plyn není zaveden, přípojka je na objektu. Kanalizace je provedena v plastovém a kameninovém potrubí. V kuchyni je umístěn elektrický sporák, v koupelně umyvadlo a ocelová vana, WC je splachovací. Objekt je celkově v podstandardním stavebně technickém stavu, který odpovídá jeho stáří.
Znalecký posudek podal znalec Jiří Melich, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové 2, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.10.1998 pod č. j. Spr. 2022/98, pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví – odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské a vypracoval dne 5.2.2011 posudek pod číslem 27/2277/2011 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 860.000,00Kč.

Prohlídka nemovitosti:

20.4.2011 v 18.00 hodin
21.4.2011 v 9.00 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Bítovany, Chrast u Chrudimě, okres Chrudim

 
Datum konání:

16.05.2011 v 12:00, penzion Europenzion, V Tejnecku 535, 537 01 Chrudim II

 
Vydraženo za: