Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rodinný dům Benešov - Broumov, okres Náchod

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 500 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 1 350 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Broumov – Benešov 18, 549 83.

Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost ve tvaru písmene L, která se skládá z obytné části, chlévů a hospodářských budov. Dům č.p. 18 – obytná část - jedná se o rodinný dům – stavbu založenou na kamenných základech bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z kamene a cihel. Stropy jsou částečně klenbové a částečně dřevěné trámové s rovným podhledem, s omítkou. Krov je proveden dřevěný vázaný, krytina osinkocementové vlnovky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou hladké, vápenné štukové, fasádní omítky jsou provedeny vápenné, venkovní obklad není proveden. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v prostoru koupelny a WC, částečný obklad je v kuchyni. Schody do sklepa jsou kamenné, půda je přístupná po dřevěných schodech. Podlahy v obytných místnostech jsou s PVC, v ostatních místnostech ker. dlažba a PVC. Dveře jsou dřevěné plné, okna dřevěná dvojitá. Vytápění je lokální kamny na pevná paliva. Elektroinstalace je světelná i motorová. Voda v objektu je zavedena studená, zdrojem TUV je průtokový ohřívač a koupelnová kamna. Bleskosvod není na střeše instalován. Z hygienického zařízení se nachází umyvadla, vana a splachovací záchod. V kuchyni je instalován plynový sporák na PB, ostatní vybavení se zde nenachází.

Dále je předmětem dražby pozemek p. č. 2843/2 v katastrálním území Heřmánkovice, okres Náchod. V katastru nemovitostí je oceňovaný pozemek evidovaný v druhu pozemku vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Cena dle posudku činí 12.000,-Kč, nejnižší podání činí 3.000,-Kč – informace na tel. 776 233 968.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce. Znalecký posudek podal znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu ze dne 18.12.1991, pod č.j. Spr. 1975/91 pro základní obor Ekonomika, odvětví stavby a odhady nemovitostí, Stavebnictví odvětví stavby obytné, Ing. Rudolf Junger, Terezy Novákové 1304, 570 01 Litomyšl, posudek ze dne 30.4.2012, pod číslem 6645/75/04/12, a to na částku: 1.350.000,00Kč, slovy: Jedenmiliontřistapadesáttisíckorunčeských.
Prohlídka nemovitosti:
18.3.2013 ve 12:00 hodin a ve 12:30 hodin (pozemek č. 2843/2)
19.3.2013 ve 12:00 hodin a ve 12:30 hodin (pozemek č. 2843/2)

Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

Broumov-Benešov, okres Náchod

 
Datum konání:

27.03.2013 v 14:30, hotel Troja, Trojská 2232, 182 00 Praha 8

 
Vydraženo za: