Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Podíl ve výši jedné poloviny na rodinném domě Točník, okres Klatovy

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 660 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 1 184 290,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Točník 110, 339 01 Klatovy
Jedná se o podíl ve výši 1/2 na rozestavěné stavbě č. p. 110, na základě stavebního povolení č. j. výst./443/01/Bh.330/20 ze dne 26.2.2001. Nemovitost je napojena na veřejný rozvod elektro, má vlastní zdroj vody a vlastní kanalizaci. Původní stavba bylo založena před 66 lety na průběžných základových pasech. V roce 2000 bylo provedeno podchycení západní části stavby vyzděním nových konstrukcí na nových základových pasech. Obvodové konstrukce jsou zděné z cihel plných, stropy s rovnými podhledy, podkroví není dokončeno. Krov je sedlový vázaný, krytina tašková, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, hromosvod není osazen. Schodiště je ocelové, podlahy betonové s povrchem PVC, dlažby keramické. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře náplňové do ocelových zárubní. Vytápění nemovitosti je ústření s kotlem na tuhá paliva, ohřev vody je zajištěn el. boilerem.
Pozemek č. 10 o výměře 2058 m2 tvoří funkční celek s rodinným domem č. p. 110 a pozemkem zastavěné plochy.
Znalecký posudek podala soudní znalkyně Ing. Marcela Odstrčilová, Meziškolská 103/11, 417 12 Proboštov, jako soudní znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.4.1987, pod č. j. Spr. 2341/87, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady – spec. nemovitostí, posudek ze dne 18.11.2011, pod číslem 2531/135/2011, a to na částku 1.920.000,-Kč.
Nemovitosti budou draženy ve dvou, po sobě jdoucích dražebních jednáních, a to:
Dražba dne 20. března 2012 ve 12.00 hodin v Hotelu Troja, Trojská 2232, 182 00 Praha 8. Nej. pod.: 660.000,00Kč, příhoz:10.000,00Kč – předmětem dobrovolné dražby v insolvenčním řízení je podíl ve výši ½ na nemovitostech ve vlastnictví pana Václava Kohouta.
Dražba zrušena !!!!!!!Dražba dne 20. března 2012 ve 13.00 hodin v Hotelu Troja, Trojská 2232, 182 00 Praha 8. Nej. pod.: 499.000,00Kč, příhoz:10.000,00Kč – předmětem nedobrovolné dražby je podíl ve výši ½ na nemovitostech ve vlastnictví pí Jaroslavy Kohotové - DRAŽBA ZRUŠENA !!!!!!!!!!!.
Prohlídka nemovitosti:
7.3.2012 ve 13.00 hodin
8.3.2012 ve 13.00 hodin
Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

Točník, okres Klatovy

 
Datum konání:

20.03.2012 v 12:00, Hotel Troja, Trojská 2232, 182 00 Praha 8

 
Vydraženo za: