Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Rekreační objekt Sázava u Davle, okres Praha - západ

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 890 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 1 262 630,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Sázava 230E, Davle, okres Praha – západ

Jedná se o volně stojící, zděný, rekreační domek s přízemím a podkrovím, objekt je nepodsklepený, má sedlovou střechu krytou pálenou taškovou krytinou, klempířské konstrukce jsou kompletní, fasáda je vápenná, stropy jsou vodorovné, schody dřevěné, podlahy prkenné, dlažby keramické, okna plastová a dveře hladké. Vytápění objektu je lokální aku. kamny, el. instalace 230/400V, v objektu je proveden rozvod studené a teplé vody, příprava teplé užitkové vody je zajištěna el. boilerem, rozvod plynu proveden není, kanalizační odpady jsou svedeny do žumpy, bleskovod není osazen. Součástí objektu je sporák propanbutan s el. troubou, vana, umyvadlo a WC splachovací. Rekreační domek byl postaven v roce 2003, technický stav odpovídá stáří objektu.
Znalecký posudek podal znalec Jaroslav Hanza, Spytihněvova 2072/8, 415 01 Teplice, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29.9.1978 pod č. j. Spr. 2524/78, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady specielně nemovitostí a vypracoval dne 13.3.2011 posudek pod číslem 3514/22/11 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 1.262.630,00Kč.
Prohlídka nemovitosti:

1.6.2011 v 11.00 hodin
3.6.2011 v 11.00 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Sázava u Davle, okres Praha - západ

 
Datum konání:

15.06.2011 v 14:00, restaurant Naivní restaurant, Kutnohorská 54, 280 02 Kolín

 
Vydraženo za: