Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

RD Rosovice, okres Příbram

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 1 300 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 2 100 000,- Kč
Dražební jistota: 150 000,- Kč
Předmět dražby:

Předmět dražby: Volně stojící jednopodlažní rodinný dům č.p. 150 s navazující vedlejší stavbou a rozsáhlými pozemky. Rodinný dům , včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 157 – zastavěná plocha a nádvoří, výměry 614 m2 , p.p.č. 467 – zahrada, výměry 403 m2 , pozemků ve zjednodušené evidenci : p.č. 406/4, výměry 11509 m2, p.č. 466, výměry 1558 m2, p.č. 582, výměry 8128 m2, p.č. 782/1, výměry 432 m2, p.č. 783/1, výměry 7434 m2, Rosovice, 150, 262 11 Rosovice, nemovitost zapsaná na LV č. 458, pro k.ú. Rosovice, obec Rosovice, okres Příbram, kraj Středočeský..


Adresa nemovitosti: Rosovice 150, Rosovice, okres Příbram,Kraj: Středočeský.

Rodinný dům č. p. 150 je jednogenerační, přízemní, zděný, samostatně stojící dům s navazující vedlejší stavbou sloužící jako hospodářské prostory a garáž. Dům je nepodsklepený, s přízemím, bez podkroví. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, střecha je sedlová s krytinou z eternitových šablon. Na domě jsou nová plastová okna a fasáda, nedokončená směrem do zahrady. Obytná část domu je rozšířena i do prostoru bývalé stodoly. K domu jsou rozsáhlé zemědělské pozemky. Zahrada obsahuje ovocné stromy a vinnou révu. Příslušenství tvoří zahrada, plot z ocelových sloupků s dřevěnou výplní. K dispozici je el.přípojka,vodovodní a kanalizační přípojka (možnost napojení na plyn). Vytápění je ústřední etážové na tuhá paliva Nemovitost je udržovaná ve velmi dobrém stavu.
Rodinný dům je napojen na IS – vodovod, el. NN, a kanalizace. Výměra pozemků 30078m2.

Znalecký posudek jpodal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 8.11.1995 č.j. Spr. 1240/95 pro základní obor: ekonomika, odvětví - ceny a odhady, specializace - nemovitosti, dne 17.2.2010 na částku 2 100 000,--Kč.

Prohlídka nemovitosti:

26.4.2010 v 16.00 hodin
27.4.2010 v 10.00 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Rosovice, okres Příbram

 
Datum konání:

05.05.2010 v 10:00, hotel CLUB, Průhonice 400, 252 43 Praha - Průhonice, sportovní areál, salónek VENUS www.club-hotel-praha.cz

 
Vydraženo za:

1 300 000,- Kč