Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

RD Rosice, okres Chrudim

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 350 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 760 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Předmět dražby: rodinný dům č.p. 182 s projektem zděné vedlejší stavby dílny,s příslušenstvím,s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 182 a s pozemkovou parcelou číslo 395/15 s trvalými porosty v katastrálním území Rosice u Chrasti,obci Rosice,kraj Pardubický. LV č. 1211, pozemek parc. č. 182 a č. 395/15 včetně všech součástí a příslušenství, vše k. ú. Rosice u Chrasti , obec Rosice, okres Chrudim.


Adresa nemovitosti: Rosice u Chrasti, 182 Rosice, okres: Chrudim,Kraj: Pardubický.

Rodinný dům č. p. 182 je jednogenerační, přízemní, zděný, samostatně stojící dům se střechou stanovou z vlnitého plechu s volným půdním prostorem. Okna jsou dřevěná špaletová.Zastavěná plocha 1.nadzemního podlaží je 103 m2. Vnitřní dispozice:zádveří,kuchyň,ložnice,spíž,koupelna,WC a pokoj.V podkroví je volný půdní prostor.Omítka je hladká dvouvrstvá,poškozená a místy opadaná.Podlahy jsou dřevěné a betonové s keramickou dlažbou v prostoru koupelny.Zdroj TUV je elektrický bojler,rozvod vody tvoří ocelové potrubí.Vytápění kamny na tuhá paliva.
Příslušenství tvoří venkovní úpravy (el.přípojka,vodovodní a kanalizační přípojka do betonového septiku,plot ocelový drátěný ze strojového pletiva na ocelových sloupcích.Zpevněné plochy betonové monolitické+cihelná plotová zeď. Jednotný funkční celek s p. č. 182 tvoří parcela č. 395/15 se zahradou s okrasnými a ovocnými porosty(javor a jabloň). Na zahradě se nachází objekt zděné vedlejší stavby-dílny proti rodinnému domu. Stav nemovitosti odpovídá stáří budovy a zanedbané údržbě.


Rodinný dům je napojen na IS – vodovod, el. NN, a kanalizace do septiku. Výměra pozemků 684 m2.

Znalecký posudek podal Jiří Melich jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové dne 23.10.1998 č.j.Spr.2022/98, pro základní obor ekonomika-odvětví stavby obytné,průmyslové a zemědělské, dne 21.1.2010 na částku 760.000,--Kč.

Prohlídka nemovitosti:

11.1.2011 v 16.00 hodin
12.1.2011 v 9.00 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Rosice, okres Chrudim

 
Datum konání:

18.01.2011 v 13:00, penzion Europenzion, V Tejnecku 535, 537 01 Chrudim II

 
Vydraženo za: