Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

RD Nový Bydžov, okres HK

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 370 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 980 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Předmět dražby: rodinný dům č.p. 1478 s pozemky parc. č. 176, 177/3, 3320 a 3322 včetně příslušenství, vše k. ú. Nový Bydžov , obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové – LV č. 2511, pozemek parc. č. 176, 177/3, 3320 a 3322 včetně všech součástí a příslušenství, vše k. ú. Nový Bydžov, obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové na LV č. 2511.

Adresa nemovitosti: Nový Bydžov č. p. 1478, Nový Bydžov, okres Hradec Králové , Kraj: Královéhradecký.

Rodinný dům č. p. 1478 je jednogenerační, přízemní, zděný dům v klidné střední zastavěné části města s pultovou střechou z pálených tašek, s volným půdním prostorem. Zastavěná plocha 1.NPje 104m2.Vnitřní účelová dispozice:předsíň,kuchyň,obývací pokoj,ložnice.komora,koupelna,wc,sklad tuhých paliv.Vytápění je zajištěno etážovým kotlem na tuhá paliva,v místnostech jsou osazeny ocelové žebrové radiátory.Elektroinstalace je 240 V i 400 V.Ohřev TUV zajišťuje plynová karma na propan butan.Podkroví obsahuje volný půdní prostor.Příslušenství tvoří venkovní úpravy (oplocení pozemku z části obvodu vlastnické hranice pozemků, pozemková parcela 3320 a 3322 je tvořena zpevněnou plochou dvora u objektů.), jednotný funkční celek s p. č. 176 tvoří parcela č. 177/3 s objektem zděné garáže a parcela 3320 a 3322 se zpevněnou plochou u objektů. Objekt je v podstandardně stavebně technickém stavu,který odpovídá stáří budovy.
Rodinný dům je napojen na IS – vodovod, el. NN, a kanalizace. Plyn-propanbutan.

Znalecký posudek podal Jiří Melich jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové dne 23.10.1998 č.j.Spr.2022/98, pro základní obor ekonomika-odvětví stavby obytné,průmyslové a zemědělské, dne 21.1.2010 na částku 980.000,--Kč.

Prohlídka nemovitosti:

4.8.2010 ve 13.00 hodin
5.8.2010 ve 14.00 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Nový Bydžov, Hradec Králové

 
Datum konání:

12.08.2010 v 13:00, Blue Orange, Tupolevova 676, Praha 9 - Letňany

 
Vydraženo za: