Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

RD Lenešice - Louny

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 300 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 750 000,- Kč
Dražební jistota: 90 000,- Kč
Předmět dražby:

Rodinný dům, č.p. 243, část obce Lenešice, postavený na pozemku stavební parcela č. St. 91/1 (LV 459) a na pozemku stavební parcela č. St. 91/2 o výměře 54 m2, pozemek stavební parcela č. St. 91/2 o výměře 54 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, jak jsou tyto nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 1001, pro katastrální území Lenešice, obec Lenešice u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, katastrální pracoviště Louny.

Objekt je využit k obytným účelům, je zde 1 b. j. 2 + 1 s částečným příslušenstvím.

Nemovitost je napojena na všechny obvyklé inž. sítě, tedy vodovodu, kanalizace, elektro, plynu a telefonu, příjezd k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci.

Jde o přízemní, nepodsklepený objekt, se sedlovou střechou, která je využita pouze jako půda. Objekt je zděný ze smíšeného zdiva, stropy jsou klenuté v celém objektu rovné, dřevěné trámové, opatřené zaomítnutým podhledem, krytina střechy je tašková, klempířské konstrukce provedeny nejsou, vnější omítky jsou vápenné hrubé, uzemnění objektu hromosvodem provedeno není. Vytápění je plynovými gamaty, okna převážně plastová, dveře dřevěné plné, částečně prosklenné, podlahy betonové či prkenné, resp. keramická dlažba, v koupelně jsou provedeny veškeré rozvody inž. sítí, a obklady stěn a dlažby, osazení zař. předmětů však zde není, kuchyň je s linkou (bez sporáku).

Prohlídka nemovitosti:
1. Termín dne 3.2.2010 v 10:00 hodin
2. Termín dne 4.2.2010 v 10:00 hodin
Schůzka před objektem.

 
Lokalita:

RD č.p. 234, Lenešice, okres Louny.

 
Datum konání:

16.02.2010 v 12:00, v konferenčním sále, v 1. patře budovy č. p. 3097/37, Mírové náměstí, 400 01 Ústí nad Labem

 
Vydraženo za: