Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

RD Kosice, okres Hradec Králové

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 670 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 1 100 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Kosice 11, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Jedná se o objekt rodinného domu č.p. 11, stavba je bez podzemního podlaží, s jedním nadzemním podlažím a s volným půdním prostorem pod sedlovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1953. Základové konstrukce stavby jsou provedeny jako betonové pásy s provedenými vodorovnými izolacemi proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jou zděné z plných pálených cihel. Oplechování a klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné hladké štukové s malbami. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká. Venkovní obklad není proveden. Okna i dveře jsou dřevěné, podlahy v obytných místnostech jsou betonové s nášlapnou vrstvou s PVC a betonové s keramickou dlažbou. Vytápění je zajištěno krbovými kamny na tuhá paliva, bleskovod není osazen. Rozvod studené i teplé vody je proveden v ocelovém potrubí, zdrojem ohřevu teplé vody je elektrický bojler, instalace plynu není provedena, plynová přípojka se nachází na hranici objektu. V kuchyni je plynový sporák na propanbutanovou bombu, v koupelně je osazeno umyvadlo a ocelová vana, WC splachovací. Objekt je celkově v podstandartním stavebně technickém stavu, který odpovídá stáří objektu. K objektu dále patří vedlejší stavba-dílna se skladem tuhých paliv, je z roku 1960 a všechny konstrukce dlouhodobé i krátkodobé životnosti jsou na objektu původní z roku výstavby. Objekt je celkově v podstandardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedené z doby výstavby a prováděné pouze nejzákladnější údržbě.
Znalecký posudek podal soudní znalec Jiří Melich, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové 2, jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 10. 1998 pod č. j. Spr 2022/98, pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví – odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské a vypracoval dne 6.1.2011 posudek pod číslem 1/2251/2011 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 1.100.000,- Kč
Prohlídka nemovitosti:

9.3.2011 v 16.00 hodin
10.3.2011 v 9.30 hodin
informace na tel. 602 541 954 - Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Kosice, okres Hradec Králové

 
Datum konání:

31.03.2011 v 13:00, HOtel Astra, Klicperova 51, Chlumec nad Cidlinou

 
Vydraženo za:

370 000,- Kč