Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

RD Horní Benešov, okres Bruntál

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 350 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 900 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Předmět dražby: rodinný dům č.p. 91 s pozemky parc. č. 1270 a 1272 včetně příslušenství, vše k. ú. Horní Benešov, obec Horní Benešov, okres Bruntál – LV č. 46, pozemek parc. č. 1270 a č. 1272 včetně všech součástí a příslušenství, vše k. ú. Horní Benešov, obec Horní Benešov, okres Bruntál na LV č. 46.

Adresa nemovitosti: Horní Benešov č. p. 91, Horní Benešov, okres Bruntál, Kraj: Severomoravský.

Rodinný dům č. p. 91 je jednogenerační, přízemní, zděný, samostatně stojící dům se střechou sedlovou s částečně využitým podkrovím k obytným účelům. Zastavěná plocha 1.NP je 133,5m2, předpokládaná užitná plocha 100 m2. Příslušenství tvoří venkovní úpravy (oplocení pozemku rámkový plot a pletivo, zpevněné plochy nebyly zjištěny), jednotný funkční celek s p. č. 1270 tvoří parcela č. 1272 zahrada na které se nacházejí trvalé porosty.


Rodinný dům je napojen na IS – vodovod, el. NN, a kanalizace. V místě možnost napojení na plyn. Výměra pozemků 586 m2.

Znalecký posudek podal Ing. Karel Olbrecht jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.03.1994, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, spec. nemovitostí, dne 2.2.2010 na částku 900.000,--Kč.

Prohlídka nemovitosti:

25.5.2010 ve 13.00 hodin
26.5.2010 v 10.00 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Horní Benešov, okres Bruntál

 
Datum konání:

23.06.2010 v 11:00, hotel Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, Brno-Pisárky, 603 00

 
Vydraženo za: