Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Pozemky Mělník o výměře 12023 m2

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 3 200 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 8 150 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako zemědělská půda. V platném územním plánu jsou plochy parc. č. 6393/1,5 zařazeny pod č. 285 jako všeobecně obytné území. Pozemky č. 6389, 6390 jsou zařazeny pod č. 288 do ploch občanské vybavenosti. Na pozemcích nejsou žádné objekty ani trvalé porosty, inženýrské sítě jsou na hranici pozemků.
Znalecký posudek podala soudní znalkyně Ing. Marcela Odstrčilová, Meziškolská 103/11, 417 12 Proboštov, jako soudní znalkyně jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.4.1987, pod č. j. Spr. 2341/87, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady – spec. nemovitosti, posudek ze dne 4.3.2012, pod číslem 2574/30/2012, a to na částku 8.200.000,00Kč.

Prohlídka nemovitosti:

31.7.2013 ve 12:00 hodin
1.8.2013 ve 12:00 hodin

Sraz účastníků prohlídky se stanovuje před budovou Katastrálního úřadu Mělník, Mladoboleslavská 3671, 276 01 Mělník.
Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

Mělník

 
Datum konání:

13.08.2013 v 14:30, Hotel Troja, Trojská 2232, 182 00 Praha 8

 
Vydraženo za: