Detail dražby

  • ilustrativní obrázek

Objekt občanské vybavenosti Trmice, Ústí nad Labem

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 750 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 1 600 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Trmice 877, 400 04 Trmice.

Předmětem dražby je budova občanské vybavenosti, která byla původně využívána ke sportovním účelům, od r. 1977 jako sklad technického materiálu, nyní je bez využití, objekt není pronajímán. Jedná se o zděný objekt členitého půdorysu, který je z části podsklepený, má jedno nadzemní podlaží s vyvýšenou částí. Krov je dřevěný pultový, střešní krytina je lepenková, klempířské konstrukce jsou pozinkované, bleskovod je instalován. Fasádní omítka je vápenná hladká, obvodové zdivo 45 cm. Stropy jsou polspalné, podlahy parkety, betonová mazanina. Okna jsou dřevěná dvojitá, vytápění elektrikou, ohřev vody bojlerem. Sanitární zařízení je na pokraji životnosti – WC, umyvadla a pisoáry. V objektu se nachází velký skladový prostor, dva menší sklady, chodba, WC, umývárna, kancelář a šatna. Kanalizace je svedena do žumpy, napojení na veřejnou kanalizaci a plyn je možné, ale není realizováno.
Znalecký posudek podal soudní znalec Mgr. Ota Zeman, Hoření 3, 400 11 Ústí nad Labem, jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30.5.2001, pod č. j. Spr. 3533/2001, pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování nemovitostí, posudek ze dne 10.5.2012, pod číslem 3019-139/12, a to na částku 1.600.000,-Kč.

Prohlídka nemovitosti:

8.10.2012 v 11:00 hodin
9.10.2012 v 11:00 hodin

Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

Trmice, okres Ústí nad Labem

 
Datum konání:

18.10.2012 v 13:30, 1. patro budovy č.p. 3097/37, Mírové náměstí, 400 01 Ústí nad Labem

 
Vydraženo za:

960 000,- Kč