Detail dražby

  • ilustrativní obrázek

Dražba RD - Mořice

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 670 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 1 900 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Nemovitost je umístěna jako řadový koncový (1/2 dvojdomu) objekt v pravidelné zástavbě ulice bez názvu, u místní komunikace procházející obcí, v její okrajové části. Od ulice je oddělena předzahrádkou a krajnicí komunikace. Hlavním objektem nemovitosti je tedy rodinný dům č.p. 79. Kromě níže uvedených staveb jsou dalšími součástmi nemovitosti porosty a pozemky p.č. 317, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 510m2, pozemek p.č. 316, zahrada o výměře 466 m2, vše v k.ú. a obci Mořice, okres Prostějov. Vše tvoří jeden samostatný územně uzavřený celek. Jiné součásti nemovitost nemá. Dalšími součástmi nemovitosti jsou hospodářský objekt (kolny), zpevněné plochy, oplocení s vraty a vrátky, přípojky inž. sítí, porosty apod.
Jde o přízemní, částečně dloupodlažní, nepodsklepený objekt, se sedlovou střechou, která je částečně využita podkrovními místnostmi. Objekt je zděný z převážně cihlového či smíšeného zdiva, stropy rovné, krytina střechy z osinkocementových šablon, klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu, uzemnění hromosvodem provedeno není. Vytápění je etážové s plynovým kotlem, okna dřevěná, dvojitá, špaletová, dveře dřevěné plné, částečně prosklené, podlahy převážně betonové či dřevěné s PVC, resp. dlažby, koupelna se smaltovanou vanou a umyvadlem a obklady, kuchyň s linkou a el. či plynovým sporákem, WC splachovací. Je zde 1 bytová jednotka 4 + 1 s příslušenstvím. Stáří domu je cca z roku 1935. Technický stav objektu je průměrný.
Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Jan Dvořák, Síbova 286/6, 418 01, Bílina, jako soudní znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.4.1987 pod č. j. Spr 2343/87, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, spec. nemovitostí a vypracoval dne 28.4.2010 posudek pod číslem 232/17732/2010 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 1.900.000,- Kč.

Prohlídka nemovitosti:
24.8. 2010 v 17.00 hodin
25.8. 2010 v 9.00 hodin

Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

RD č.p. 79 - Mořice, okres Prostějov.

 
Datum konání:

31.08.2010 v 10:00, 1. patro budovy č.p. 3097/37, Mírové náměstí, 400 01 Ústí nad Labem

 
Vydraženo za: