Detail dražby

  • ilustrativní obrázek

Byt 3+1 Libochovice

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 450 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 600 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

OD DRAZBY UPUSTENO!!!!!!
Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na budově č.p. 72 v části obce Libochovice, vedené jako bydlení, stojící na stavebním pozemku parcela č. St. 743,
Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na stavebním pozemku parcela č. St. 743 o výměře 2673 m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří,
to vše, jak je zapsáno na listu vlastnictví 1361 v katastrálním území Libochovice, obec Libochovice, okres Litoměřice, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice.

Předmětem dražby je ideální 1/4 nemovitosti, tato ideální 1/4 odpovídá užívání bytu o velikosti 3 + 1 a výměře 77 m2 v 1.NP domu vpravo při pohledu z ulice. Technický stav této bytové jednotky je průměrný.

Obhlídka nemovitosti:
1. Termín dne 11. listopadu 2009 v 11:00 hodin
2. Termín dne 12. listopadu 2009 v 11:00 hodin
schůzka před objektem Havlíčkova 72.

 
Lokalita:

Havlíčkova 72, 411 17 Libochovice, okres Litoměřice

 
Datum konání:

01.12.2009 v 13:30, konferenčním sále, v 1. patře budovy č. p. 3097/37, Mírové náměstí, 400 01 Ústí nad Labem.

 
Vydraženo za: