Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Byt 3+1 Chrast, okres Chrudim

Typ dražby: nedobrovolná
Vyvolávací cena: 690 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 820 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Chrast č.p. 565, okres Chrudim

Bytová jednotka č. 565/6 o velikosti 3+1 a výměře 67 m2 se nachází v objektu typového zděného vícebytového domu, stavba má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží pod plochou střechou, dům byl postaven v roce 1966, konstrukce dlouhodobé životnosti i většina konstrukcí krátkodobé životnosti jsou v objektu původní, podezdívka a venkovní obklad nejsou provedeny, fasádní omítka je provedena dvouvrstvá hladká, klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu, krov je železobetonový montovaný, svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z pálených cihel. Bytová jednotka nebyla rekonstruována. Vnitřní obklady jsou provedeny z běžných bělninových obkladaček v prostoru kuchyně a koupelny, včetně obložení vany. Okna jsou dřevěná zdvojená, podlahy v obytných místnostech jsou dřevěné parketové a betonové s PVC, vytápění je zajištěno z plynových radiátorů WAF, v objektu je elektroinstalace na 220 V i 380 V s pojistkovými automaty. Bleskovod je osazen. V bytě je proveden rozvod studené i teplé vody v plastovém potrubí, zdrojem ohřevu teplé vody je osazený malý elektrický průtokový ohřívač. Instalace plynu je provedena, kanalizace je standardní v plastovém potrubí, v kuchyni není osazen žádný sporák, z vnitřních hygienických vybavení je osazeno umyvadlo a ocelová vana, WC je splachovací. V objektu není výtah, je zde proveden rozvod veřejného telefonu, jsou namontovány vestavěné skříně a na chodbách hasící hydranty.
Znalecký posudek podal soudní znalec Jiří Melich, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové2, jako soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.10.1998 pod č. j. Spr 2022/98, pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví - odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské, vypracoval dne 11.2.2011 posudek pod číslem 28/2278/2011 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 820.000,- Kč.

Prohlídka nemovitosti:

2.5.2011 v 17.30 hodin
3.5.2011 v 9.00 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Chrast, okres Chrudim

 
Datum konání:

04.05.2011 v 12:00, penzion Europenzion, V Tejnecku 535, 537 01 Chrudim II

 
Vydraženo za: