Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Byt 2+1 Žacléř, okres Trutnov

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 450 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 539 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: B. Němcové 367, 542 01 Žacléř 1.

Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 a výměře 59m2, umístěnou ve zděném podsklepeném domě s valbovou střechou a nevyužitou půdou. Základy domu tvoří betonové pasy s dožitou vodorovnou a svislou izolací, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, parapety částečně plastové. Opraveny jsou nadstřešní části komínů. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, fasáda původní břizolitová, sokl je ze světlého pískovce. V domě není výtah, okna jsou zdvojená dřevěná a plastová. Vytápění je lokální podokenními plynovými kamny. Bleskovod je instalován. V domě je proveden rozvod teplé a studené vody, odkanalizování je napojeno z celého objektu na veřejnou kanalizační síť.
Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Tomáš Voborník, Lomní 365, 541 01 Trutnov, jmenovaný Krajským soudem v Hradci Králové ze dne 23.6.1995, č.j. Spr. 448/95, pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí, obor ekonomika obor stavebnictví - odvětví stavby obytné a průmyslové, rozšířené dne 7.12.1999 č.j. Spr. 3921/99 o obor ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, dne 22.6.2002 prověřen podle normativních podkladů certifikačního systému Spolkového svazu certifikovaných a kvalifikovaných znalců B.Z.S.e.V. a Komory soudních znalců ČR jakož i podle EN 45013 (Certifikační orgán pro znalce EUREX Zert), č. registrace: 01/2001/D/CZ/A, č. certifikátu. CZ 20021805/1435 pro oceňování staveb a pozemků a pro vady a poruchy staveb, ze dne 21.4.2012, pod číslem posudku 1035/27/2012, a to na částku 539.000,00Kč.

Prohlídka nemovitosti:

10.7.2012 v 11:30 hodin
11.7.2012 v 11:30 hodin

Informace k prohlídce sdělí odpovědný makléř společnosti CZ Dražby a.s., Ústí nad Labem, na tel. 776 233 968.
Účast na 2. termínu prohlídky nutno potvrdit na výše uvedeném tel. čísle.

 
Lokalita:

Žacléř, okres Trutnov

 
Datum konání:

18.07.2012 v 13:30, hotel Troja, Trojská 2232, 182 00 Praha 8

 
Vydraženo za: