Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Autoservis Vilémovice

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 1 350 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 2 200 000,- Kč
Dražební jistota: 300 000,- Kč
Předmět dražby:

Předmětem dražby je objekt autoservisu s pozemky v obci Vilémovice, okres Havlíčkův Brod. Hlavním objektem je nemovitost zapsaná jako jiné stavby čp. 83, dále st.p.č. 69, zastavěná plocha, o výměře 177 m2 , p.p.č. 68/4, ostatní plocha, o výměře 369 m2, p.p.č. 349/4, ostatní plocha, o výměře 1 012 m2, vše k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice, okres Havlíčkův Brod. Vše tvoří jeden samostatný územně uzavřený celek.

Napojení nemovitosti je provedeno na síť elektro, vodovodu, plynu a telefonu. Kanalizace v místě není, odkanalizování je provedeno do vlastní žumpy. Součástí nemovitosti jsou ocelové zvedáky (hevery), které jsou zčásti umístěné na podlaze haly, zčásti jsou zabetonované pod úrovní podlahy, dále pak rozvody stlačeného vzduchu včetně kompresoru.

Vytápění je plynovými gamaty či plynovými hokrovzdušnými agregáty s cirkulací vzduchu, okna jsou ocelová zdvojená, dveře dřevěné plné, částečně prosklenné, vrata kovová, některá zateplená, některá nezateplená, podlahy betonové či keramická dlažba, je zde sociálka se sprchou a umyvadlem, malá kuchyňka s linkou a dřezem, obklady stěn ve sprše a na WC apod. Objekt je kolaudován a využit k provozním účelům jako montážní a dílenská hala, se skladovacími, sociálními a kancelářskými prostory. Objekt má kolaudační rozhodnutí z roku 2003. Technický stav objektu jako celku je velmi dobrý.

PROHLÍDKA NEMOVITOSTI:
8.2.2010 v 11:30.
9.2.2010 v 11:30.

 
Lokalita:

Vilémovice č. p. 83, okres Havlíčkův Brod

 
Datum konání:

15.02.2010 v 13:00, v Hotelu CLUB, Průhonice 400, 252 43 Praha-Průhonice,(sportovní areál, salónek VENUS)

 
Vydraženo za: