Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Admin. budova-Ústí n. Labem

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 3 700 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 4 800 000,- Kč
Dražební jistota: 400 000,- Kč
Předmět dražby:

Nemovitost je umístěna jako řadový středový objekt v pravidelné řadové zástavbě Hrbovické ulice v Ústí nad Labem.Hlavním objektem nemovitosti je tedy dům čp. 145.
Kromě níže uvedených staveb jsou dalšími součástmi nemovitosti pouze pozemky:
st.p.č. 316, zastavěná plocha, o výměře 246 m2
st.p.č. 317/2, zastavěná plocha, o výměře 123 m2
st.p.č. 317/3, zastavěná plocha, o výměře 61 m2,
vše k. ú. Předlice a obec Ústí nad Labem.
Přípojky inž. sítí vedou z domu přímo do ulice.

Dům čp. 145
Jde o třípodlažní, podsklepený objekt, se sedlovou střechou, která je částečně využita podkrovními místnostmi, zbytek tvoří pouze půda. Objekt je zděný z klasického převážně cihlového zdiva, stropy 1. PP jsou klenuté, jinak rovné, dřevěné trámové opatřené podhledem, střešní krytina je z betonových tašek, klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Napojení objektu na síť elektro 220/38 V, vodovodu, kanalizace a telefonu. Příjezd k nemovitosti je přímo z přilehlé Hrbovické ulice. Objekt je využit k administrativním účelům. Objekt lze tedy charakterizovat jako budovu typu F – pro administrativu, konstrukce zděná. Nemovitost není v současné době pronajata ani používána. Stáří původního domu je z roku 1902. Technický stav objektu je průměrný. V roce 1995 byla na objektu provedena celková (totální) modernizace.

Budova bez č.p./č.e.
Jde o přízemní, nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt je zděný z klasického cihelného zdiva, stropy jsou rovné, střešní krytina je živičná svařovaná, klempířské práce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Napojení objektu je na síť elektro 220/380 V, vodovodu, kanalizace a telefonu. Objekt je využit k výrobním účelům. Nemovitost není v současné době pronajata ani využívána. Stáří objektu je cca 14 let. Technický stav objektu je průměrný.

Termíny prohlídek:
1. termín 3.2.2010 ve 13.00 hodin
2. termín 4.2.2010 ve 13.00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před budovou č.o. 145 ,v obci Předlice, Ústí nad Labem
Informace na tel. 602 541 954 - Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Ústí nad Labem - Předlice

 
Datum konání:

16.02.2010 v 14.00 ho, 1. patro budovy č.p. 3097/37, Mírové náměstí, 400 01 Ústí nad Labem

 
Vydraženo za: