Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Administrativní budova Ústí nad Labem - Předlice

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 2 600 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 4 800 000,- Kč
Dražební jistota: 200 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Hrbovická 145, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice.
Nemovitost je umístěna jako řadový středový objekt v pravidelné řadové zástavbě Hrbovické ulice, u místní komunikace procházející městem Ústí nad Labem, v jeho zastavěné části, zvané Předlice. Od ulice je oddělena chodníkem a krajnicí komunikace.
Hlavním objektem nemovitosti je tedy dům čp. 145. Kromě níže uvedených staveb jsou dalšími součástmi nemovitosti pozemky:
st.p.č. 316, zastavěná plocha, o výměře 246 m2
st.p.č. 317/2, zastavěná plocha, o výměře 123 m2
st.p.č. 317/3, zastavěná plocha, o výměře 61 m2,
vše k. ú. Předlice a obec Ústí nad Labem.
Vše tvoří jeden samostatný územně uzavřený celek.
Přípojky inž. sítí vedou z domu přímo do ulice, nevedou tedy po vlastním pozemku.
Dům čp. 145
Jde o třípodlažní, podsklepený objekt, se sedlovou střechou, která je částečně využita podkrovními místnostmi, zbytek tvoří pouze půda. Objekt je zděný z klasického převážně cihlového zdiva, stropy 1. PP jsou klenuté, jinak rovné, dřevěné trámové opatřené podhledem, střešní krytina je z betonových tašek, klempířské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu. Napojení objektu na síť elektro 220/380 V, vodovodu, kanalizace a telefonu. Příjezd k nemovitosti je přímo z přilehlé Hrbovické ulice. Objekt je využit k administrativním účelům. Objekt lze tedy charakterizovat jako budovu typu F – pro administrativu, konstrukce zděná. Nemovitost není v současné době pronajata ani používána. Stáří původního domu je z roku 1902. Stáří domu je tedy uvažováno 2010-1902 = 108 let. Technický stav objektu jako celku je uvažován jako průměrný. V roce 1995 byla na objektu provedena celková (totální) modernizace.
Prohlídka nemovitosti:

1.11.2010 ve 14.00 hodin
2.11.2010 ve 14.00 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Ústí nad Labem - Předlice

 
Datum konání:

24.11.2010 v 10:00, 1. patro budovy č.p. 3097/37, Mírové náměstí, 400 01 Ústí nad Labem

 
Vydraženo za: